Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Skolens målsætning

  • Sønderbroskolen bærer præg af at være en skole med høj faglighed, rummelighed og en anerkendende tilgang til eleverne.

  • Sønderbroskolen vil være en skole for flest mulige af skoledistriktets børn.

  • Sønderbroskolen vil være en skole hvor fagligheden prioriteres højt, således der i alle fag kan måles fremgang for den enkelte elev.

  • Sønderbroskolen vil være en skole, hvor elevernes kulturelle forskellighed betragtes og udnyttes som en styrke.

  • Sønderbroskolen vil være en skole, hvor der er et positivt og åbent samarbejde med hjemmene omkring børnene. Forældrene skal være velorienteret om skolens daglige virke, have tillid til skolen samt være aktiv i samarbejdet om børnenes undervisning og opdragelse.

  • Sønderbroskolen vil være en skole, hvor alle såvel elever som lærere hver dag har glade og positive oplevelser. Alle skal føle sig respekteret og have indflydelse på egen dagligdag. Samtidig er det et krav, at alle taler til hinanden i et ordentligt sprog.

  • Sønderbroskolen vil være en skole, hvor der arbejdes med udviklingen af den demokratiske bevidsthed. Alle har ret til at blive hørt samt pligt til stillingtagen og ansvarlighed.