Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Klasseforældreråd på Sønderbroskolen

Klasseforældrerådet

Som repræsentant for din klasses forældreråd, har du et særligt ansvar for at bidrage til klassens generelle sammenhold og trivsel. Der er forskellige måder man kan arbejde med dette på. 

 • Klasseforældrerådet tager selv initiativ til at afholde fælles arrangementer for klassens børn og forældre, og skolen stiller gerne lokaler til rådighed. Herudover afholder skolebestyrelsen årligt minimum et arrangement, som tager fat på aktuelle emner og skal inspirere til noget, I kan tage op på møder i klasseforældrerådet.

For at sikre det bedst mulige fællesskab, sammenhold og trivsel i klassen, er én af forældrerådets vigtige opgaver, at bidrage til gode dialoger både i klassen og i forældrerådet omkring emner, som er vigtige at forholde sig til i fællesskab fx, det kan være emner som

 • Brug af sociale medier, 
 • Fødselsdagsfester og prisniveau ift. gaver, 
 • Legeaftaler.
 • Opsparings aftale til de mange ture i udskolingen

Idéer og Inspiration til arrangementer

Ud over forældremøderne har klasseforældrerådene helt frie hænder til at arrangere arrangementer og aktiviteter med klassen af mere social art, hvor børnene naturligvis er med. Det viser sig som regel, at i klasser, hvor forældrene også kender hinanden fra en mere uformel side, smitter fortroligheden positivt af på børnenes hverdag. 

Af gode arrangementer kan f.eks. nævne:

 • Orienteringsløb for forældre og børn med madpakker.
 • Morgen-fugletur rundt om en velegnet sø – med efterfølgende morgenkaffe
 • Fælles vinterudflugt med kælke og skøjter.
 • Teatertur i Aalborg / Biograftur evt. med fællesspisning.
 • Filmaften med efterfølgende diskussion
 • Fællesspisning
 • Skovtur, juletur, strandtur, Egholms Tur, Bowlingtur….
 • Klassefester, Fastelavnsfest….
 • Dragedag
 • Overnatning ”skøre” steder (I Kattegatcentret., på Aalborg stadion, i Zoo, i Nordsø Akvariet)
 • Skoles normer, hverdag og sociale liv
 • Foredrag om det aktuelle udviklingstrin
 • Put and take –fisketur
 • Spilleaften –evt. ludo turnering mv.
 • Hyggeaften med oplæg fra børnene: Projektfremlæggelse, egen videofilm, musik/sang.
 • Teambuildings dag –en dag med forsk. opgaver, der kræver meget samarbejde og ryster klassen sammen

Debataftener mv. 

Man kan også vælge at arrangere en samtale / debataften af generel karakter afpasset efter klassetrin. Tidligere er der ofte lavet aftaler ved fx: Fødselsdage/gaver, lommepenge, lektier, Blå mandag, alkohol, fester og lejrskoleophold.-Af relevante emner kunne man f.eks. forestille sig:

 • Bh. kl.: præsentation af skema om sundhed og trivsel v/sundhedsplejersken. 
  Om modenhed og skolegang v/. XX Om normer f.eks. ved fødselsdage
 • 1. Klasse: Hvordan gør vi vore børn til selvstændige individer v/..
  Børn – færdsel og trafik v/ politimand. Om mobning v/..
 • 2. Klasse: Hvordan støtter vi vore børns indlæring v/ skolebibliotekaren.
 • 3. Klasse: Om fritidsforbrug: TV/skærmtid  (hvad skal en 10 årig have lov at se ?) 
  Computer/sport – lommepenge.
 • 4. Klasse: Evt. spørgeskemaundersøgelse ang. sundhed, trivsel, fødselsdage og begyndende pubertet v/ sundhedsplejerske.
 • 5. Klasse: SSP-medarbejderen om alkohol, kriminalitet, fest normer (evt. udarbejdelse af et fælles normsæt)
 • 6. Klasse: Lektier – fritidsjob – pengeforbrug v/.
  evt. justering af fest normer. Orientering om ungdomsklubben v/ungdomsskoleleder.
 • 7. klasse: Social adfærd og kammeratskab i puberteten v/. 
  Rygning – fest normer (konfirmation, blå mandag,)
 • 8. klasse: Sidste år på skolen –hvordan ser det ud? v/ Fest Normer, pengeforbrug mv.
 • 9. klasse:  Ture ud og se hinanden konkurrere- Ud af Sønderbroskolen – og hvad så – sidste skoledag, eksamen mv.

Ovennævnte emner er blot tænkt som inspiration, man kan forestille sig mange andre emner formuleret af den enkelte forældregruppe.

Det forventes ikke at klassen udfærdiger særlige regler og retningslinjer, men at der søges fælles forståelser gennem diskussion og forståelse af forskellighed, som kan udgøre et fælles grundlag sammenholdt med skolens værdier og principper, som findes på skolens hjemmeside under fanen 'Skolebestyrelsen'. 

Princip for faglige og sociale fællesskaber 

Læs mere om Princip for faglige og sociale fællesskaber via dette link 

Klasseforældreråd og skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen afholder arrangementer for alle forældre, som inspirerende grundlag og ideer til at igangsætte dialoger om forskellige emner som f.eks. sociale medier, mobning mv. Du bliver informeret om kommende arrangementer via Aula.
Du kan du se, hvem du kan kontakte i skolebestyrelsen på skolens hjemmeside under fanen 'Skolebestyrelsen' og 'Medlemmer'. 
Forældremøder

 • Planlægning af forældremøder m. kontaktlærer
 • En af klasseforældrerådets faste opgaver er at udarbejde indholdet til forældremøder i samarbejde med en af klassens kontaktpersoner. En af klassens kontaktpersoner tager initiativ hertil. 
 • Klasseforældrerådet har et medansvar for at invitere alle forældre i klassen til at komme med ønsker eller forslag til emner eller områder, der kan drøftes på forældremøder.
 • Demokrati og transparens
 • Klasseforældreråds repræsentanterne er hele klassens repræsentanter og skal derfor tage alle henvendelser fra klassens forældre seriøst enten på ekstra forældremøder eller via kontakt til skolebestyrelsen. 
 • Klasseforældrerådene har ansvar for at der deles information om møder og arrangementer med alle forældre. Husk at bruge Aula til at dele informationer.
 • Klasseforældrerådene bør ligeledes overveje og drøfte hvordan de modtager nye børn som bliver en del af klassens fællesskab