Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Princip for idræt, motion og bevægelse

Princippets ordlyd:

På Sønderbroskolen er vi en idrætsprofilskole, hvor vi ønsker at idræt, motion og bevægelse bidrager til en varieret skoledag.

Skolens ansvar:

  • Skolen arbejder for at bevægelse er en naturlig del af hele skoledagen, hvor bevægelsesaktiviteter medtænkes i alle former for undervisning, i skolens fritidstilbud og i pauserne.
  • Skolen sørger for, at alle elever bliver introduceret til et bredt og varieret udvalg af idræts- og bevægelsesaktiviteter. 
  • Skolen prioriterer bevægelse i den understøttende undervisning og tilstræber at planlægge skoleåret således, at alle elever har 6 ugentlige idræts-/og ATK-lektioner. ATK-lektionerne tilrettelægges med udgangspunkt i Team Danmarks koncept. 
  • Skolen deltager så vidt muligt i alternative dage som idrætsdage, motionsdage, stævner og lignende. 
  • Skolen tilstræber at have et tæt samarbejde med de mulige samarbejdspartnere, der er i Sønderbroskolens nærmiljø, som kan understøtte vores idrætsprofil.
  • Skolen har fokus på, at vi har en høj faglighed, det rette mindset og nogle gode fysiske rammer, som understøtter vores idrætsprofil

Forældrenes ansvar:

  • Forældrene bakker op om skolens arbejde med idræt, motion og bevægelse med en positiv og gerne bidragende tilgang og indsats. 

Elevens ansvar:

  • Eleven deltager i og bidrager positivt til skolens arbejde med idræt, motion og bevægelse.