Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Princip for måltider, kost og sundhed

Princippets ordlyd

På Sønderbroskolen ønsker vi, at der er gode og sunde rammer for vores elever, mens de er i skole. Sund mad og gode rammer om måltiderne er vigtige for børn og unges sundhed, energi, trivsel og læring. Det samme er motion og bevægelse. Når det kommer til alkohol og tobak, så følger vi de nationale og kommunale retningslinjer.

Skolens ansvar

 • Skolen sørger for, at eleverne gennem skoleforløbet undervises i, hvad sund kost er, og hvilken positiv betydning det har at leve sundt.
 • Skolen sikrer, at eleverne har så gode rammer som muligt omkring indtagelse af måltider på skolen, jf. tid, ro, fokus og fællesskab.
 • Skolen sikrer adgang til frisk koldt drikkevand.
 • Skolen sørger for at den kost, inklusive drikkevarer, der serveres af skolens personale ifm. undervisning hhv. DUS er sund og nærende. Sukkerbaseret som Is, slik, kage o. lign. forbeholdes særlige mærkedage og fejringer, som fastsættes af skolens ledelse, og serveres derfor ikke ifm. almindelige skoledage. 
 • Skolen prioriterer, at skolebodens udbud er sundt og varieret.
 • Skolen indarbejder motion og bevægelse som en naturlig del af undervisningen, så den lever op til dens status som idrætsprofilskole
 • Skolens område er røgfrit og alkoholfrit for skolens elever.
 • Skolen sikrer at der gennemføres forebyggende undervisning om rygning i 6.-9. klasse.
 • Skolen sikrer at der gennemføres forebyggende undervisning om alkohol og andre rusmidler i 6.-9. klasse med henblik på at udskyde alkoholdebut, mindske forbrug i tidlig alder samt informere om sundhedsmæssige udfordringer tilknyttet alkohol og andre rusmidler.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene bakker op om skolens arbejde med sund mad og drikkevarer, og understøtter deres børn i at leve sundt og træffe sunde valg.
 • Forældrene får på forældremøder drøftet vigtigheden af sund mad og drikkevarer, herunder det gode morgenmåltid og den gode madpakke. Derudover drøftes, hvordan fejring af fødselsdage og mærkedage foregår. Dette gerne med deltagelse af skolens sundhedsplejerske.
 • Forældrene understøtter deres børn og unge i at tilegne sig en aktiv livsstil, hvor motion og bevægelse er en central del.
 • Forældrene inddrages via forældremøder til dialog omkring tobak og børn og unges rygning, herunder at hver årgang (fra 6. årgang) i fællesskab drøfter, tager stilling til og laver konkrete aftaler hvordan forældre håndterer fester, tegn på rygning, e-cigaretter, røgfri tobak mv.
 • Forældrene inddrages via forældremøder til dialog omkring børn og unges brug af alkohol, herunder at hver årgang (fra 6. årgang) i fællesskab tager stilling til og laver konkrete aftaler om og grænser for unges alkoholforbrug, alkoholdebut, fester mv.

Elevens ansvar

 • Eleverne bakker op om skolens arbejde med sund mad og drikkevarer.
 • Eleverne bakker op omkring skolens arbejde med motion og bevægelse.
 • Eleverne respekterer og overholder, at skolens område er røgfrit og alkoholfrit for skolens elever.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 24-08-2022