Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra onsdag 17. maj 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 17. maj 2023 kl. 17.00-19.00.

Mødested:Personalerummet.
Skolen er vært ved lidt forplejning efter mødet

Afbud: Torben P, Tatiana, Haukur, Torben, Tem, Tatiana, Louisa
Bestyrelsen er jvf. skolebestyrelsen ikke beslutningsdygtig, idet under halvdelen af de stemmeberettigede er tilstede.

Dagsorden

1. Den gode pause – orientering v. Jeppe og Ove (10 min) orientering

 • Elevrådet har kørt en proces i alle klasser omkring det gode frikvarter og præsenteret resultaterne
  • De vil gerne have bolde
  • De vil gerne have optegnet boldbanen
  • De vil gerne have spændt svævebanen op
  • De vil gerne have et bookingsystem på ting (legepatrulje)
  • De vil gerne have en mere tydelig markering af hvem der er vagter.
  • De vil gerne være i Bjørnøgade
  • De vil gerne kunne være inde, når det regner.
  • De vil gerne, at eleverne har pause samtidig.
 • Vi forsøger, at få mange af ovenstående på plads efter sommerferien.

2. Budgetopfølgning v. Anja

 • Anja gennemgik forventningerne til årets resultat.

3. Budget 24-27 - orientering v. Haukur og Anja

 • Anja gennemgik hvordan processen for kommunens budgetlægning forløber og udsigten til besparelser i de kommende år. Powerpoints eftersendes til bestyrelsen.

4. Skolemad og bod for 9. årgang Kjellerupsgade skoleåret 2023-24, orientering og beslutning v. Anja

 • Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, så foreslår de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer følgende:
  • Det er ikke muligt at få leveret mad fra skolens bod til Kjellerupsgade.Bestyrelsen foreslår, at skolen undersøger om, vi kan få en ekstern leverandør til at levere mad til eleverne i Kjellerupsgade. Det tages op den 14. juni.

5. Årsberetning. Drøftelse og beslutning v. Haukur

 • Udsættes

6. Fordeling af kontaktpersoner i skolebestyrelsen for 0. årgang og 7. årgang. v. Haukur

 • Udsættes

7. Intromøde for kommende I-elever, orientering og planlægning v. Anja

 • 15. juni er der intromøde.
 • I øjeblikket er der samtaler med de kommende I-klasses elever.

8. Meddelelser

 1. Elevrådet
  1. Var ikke tilstede
 2. Medarbejderne
  1. Intet at berette
 3. Øvrige
  1. Forældrene er meget glade for, når der bliver lagt billeder og tekster fra begivenheder på facebook
 4. Ledelsen
  1. Jan Mellergaard Frederiksen bliver Sønderbroskolens nye skoleleder pr. 1. august. Jan kommer fra en stilling som souschef påStolpedalsskolen.
  2. Vi har ansat Trine Højmark, og Judith Nielsen som fastansatte lærere pr. 1. august. De er kendte af børn og voksne, fordi de har været ansatte i vikariater i dette skoleår. Derudover har vi ansat Bine Gori og Rasmus Konnerup, som fastansatte lærere pr. 1. august.
  3. Fagfordelingen er så småt ved at være på plads. Vi har fået reduceret antallet af lærere, der underviser på andre årgange end der, hvor de har deres primære tilknytning.
  4. 9. årgangs forældre er blevet orienteret om at 9. årgang skal være i Kjellerupsgade næste skoleår. Vi er i fuld gang med at indrette og klargøre til det.
  5. Anja skriver et “Sønderbronyt” ud i slutningen af maj.

9. Kommende møde 14/6 i Kjellerupsgade

 • Rundvisning af lokaler
 • Orientering om anderledes prøveform for 9.a i skoleåret 2023-24 v. Lana
 • Planlægning af skolebestyrelsesmøder næste år
 • Indledende planlægning af klasseforældreråds- samling til november. Nedsættelse af arbejdsgruppe og udvælgelse af tema/fokus
 • Intromøde for kommende I-elever, deltagelse
 • Budget kommende skoleår, drøftelse og godkendelse
 • Nationale overgangstest
 • Vikardækning