Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat 6/3 2024

Referat skolebestyrelsesmøde 

Dato: onsdag d. 6. marts 2024 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Sønderbroskolen 

Deltagere: Tem, Pasa, René, Kristoffer, Louisa, Lisbeth, Emil, Ove, Jan , Anja, Tatjana og Torben

Fraværende: Jeanette, Laura, Kristine og elevrådet v. Valdemar og Laura

 

Dagsorden

 1. Information
  1. Ledelse 
   1. Legeplads

Orientering om at firmaet Kompan er valgt til arbejdet med vores nye legeplads. Deres tilbud dækker forskellige muligheder for at lege og være for børnene, som ligger op til det, vi ønskede. Derudover havde vi kriterie om, at det skal være bæredygtigt og leve op til sikkerhedskrav. Vi har et tilbud der er langtidsholdbart med lange garantier ( evighed). Derudover er to pavilloner inkluderet i tilbuddet, som dog ikke udføres af Tilbuddet forelægges AK byg. Kompan forestår hele processen og vi forventer at byggeriet starter i foråret og er færdigt til sommer

 1. Mobilitetsperioden 

Jan orienterede om status ift vores bevilling af ressourcer. Rengøringen har sin egen mobilitets uge, som kører separat og lidt senere i foråret.

Under dette pkt suppleres med en kort orientering omkring 10i, hvor der er søgning nu til to 10i klasser - heraf 24 af vores egne elever, hvilket vi er glade for. Vi samarbejder med UngAalborg omkring behov for dækning af faglærere. Der er endnu ikke landet en færdig aftale omkring ressourcetilkøb til 10i. 

Skolen har fine indskrivningstal og søgning i børnehaveklasserne til kommende skoleår. Der er indskrevet 36 plus 8,  der har søgt os,  så vi tænker vi lander på 44 ialt.

 1. Personale - Ingen bemærkning
 2. Forældre - Ingen bemærkning
 3. Elevrådet - Ingen bemærkning

 

 1. Skolebestyrelsesvalg venter forude (drøftelse-beslutning). Hvem vil være med når processen sætter i gang og hvilke tiltag skal vi indtænke ift. promovering til valget?

Der skal være valg i foråret. Materiale vedr. dette sendes ud til alle. Bekendtgørelse 11. april og senest afholdt d. 2. maj. Forslag om at interesserede fra skolebestyrelsen deltager på selve valgaftenen: Laura, Jan, René og Louisa vil gerne er i arbejdsgruppe og deltager på valgaftenen. Der er forslag om at indtænke information til skolefesten d. 18. april

Vi vil gerne undersøge om der kan være vedtægtsændringer så forældre til kommende 7i eleverne får mulighed for at stille op til bestyrelsen  

 

 1. Endelig udkast til princip om mobile enheder (drøftelse-beslutning) - René, Lisbeth og Jan har revideret det eksisterende udkast, som bedes læses igennem og giv respons på - LINK.
  1. Hvornår træder det i kraft fra?
  2. Skal 9. årgang fortsætte ud fra eksisterende rammer, som er meget lig med princip, da de kun har to måneder tilbage af skoletiden?

René informerede om baggrunden for et redigeret forslag til princippet. Opmærksomheder: AAB skriver om aflysninger/ændringer i træningstiden - hvordan sikrer vi informationsflowet. (ordlyd i princippet: “kontakt til og fra hjemmet, klubber mv. kan ske via aftale med skolens kontor/personale….) 

Ledelsen foreslår, at princippet træder i kraft pr. 20. maj ( efter 9. årgangs sidste skoledag)

Princippet er vedtaget

 

 1. PLL læsestrategi (Orientering) - Skolens ledelse har i de seneste tre år arbejdet med PLL - Pædagogisk LæringsLedelse, hvor ledelsen har udarbejdet en ny læsestrategi på baggrund af data fra bla. nationale overgangstest og afgangsprøver.

Orientering v. ledelsen om strategiplan, mål og læsestrategi

 

 1. Status ift. arbejdet med at implementere meddelelsesbogen (Orientering) - Der blev ved sidste bestyrelsesmøde udtrykt undren over arbejdet med meddelelsesbogen, hvorfor ledelsen giver en orientering, hvor skolen er mht implementeringen af meddelelsesbogen.

Fra foråret 2024 vil der via meddelelsesbogen komme 3 fokuspunkter på hvert barn 2 gange om året

 

 1. Billeder af skolebestyrelsen til hjemmeside

Vellignende fotos sendes til Jan, som sørger for at der lægges billeder op

 

 1. Evt

Information fra Tem om  “Lyssværd workshop” i dussen i dag: Der var 15 børn som deltog i  workshoppen. Der er voksende interesse for projektet i Aalborg/nordjylland . Der påtænkes at skabe en klub.   

Evaluering af hilseugen: Børn og voksne har været meget glade for ugen - har givet anledning til smil og snakke på tværs af grupper. Vi vil gerne holde fast ved tradition omkring hilseuge

Bestyrelsesmødet d. 3. april aflyses. Møderne i maj og juni