Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Princip for idræt, motion og bevægelse

Princippets ordlyd                    

På Sønderbroskolen er vi en idrætsprofilskole, hvor vi ønsker at idræt, motion og bevægelse bidrager til en varieret skoledag.

Skolens ansvar                          

  • Skolen arbejder for at bevægelse er en naturlig del af hele skoledagen, hvor bevægelsesaktiviteter medtænkes i alle former for undervisning, i skolens fritidstilbud og i pauserne.

  • Skolen sørger for, at alle elever bliver introduceret til et bredt og varieret udvalg af idræts- og bevægelsesaktiviteter.

  • Skolen prioriterer bevægelse i den understøttende undervisning og tilstræber at planlægge skoleåret således, at alle elever har 6 ugentlige idræts-/og ATK-lektioner. ATK-lektionerne tilrettelægges med udgangspunkt i Team Danmarks koncept.

  • Skolen deltager så vidt muligt i alternative dage som idrætsdage, motionsdage, stævner og lignende.

  • Skolen tilstræber at have et tæt samarbejde med de mulige samarbejdspartnere, der er i Sønderbroskolens nærmiljø, som kan understøtte vores idrætsprofil.

  • Skolen har fokus på, at vi har en høj faglighed, det rette mindset og nogle gode fysiske rammer, som understøtter vores idrætsprofil.

Forældrenes ansvar                 

  • Forældrene bakker op om skolens arbejde med idræt, motion og bevægelse med en positiv og gerne bidragende tilgang og indsats.

Elevens ansvar                          

  • Eleven deltager i og bidrager positivt til skolens arbejde med idræt, motion og bevægelse.

 


Vedtaget i skolebestyrelsen d. 2. oktober 2019