Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Princip for den åbne skole

Princippets ordlyd                     

På Sønderbroskolen ser vi positive muligheder i den åbne skole og det at samarbejde med det omgivende samfund, herunder blandt andet med henblik på at sikre en kobling mellem teori og praksis.

Vi arbejder for, at den åbne skole skal understøtte og styrke elevernes motivation, læring, livsduelighed samt trivsel. Og vi bestræber os på, at aktiviteter i den åbne skole understøtter de faglige mål, der er sat for undervisningen, elevernes generelle dannelse og/eller at aktiviteterne introducerer eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder i lokalområdet.  

Skolens ansvar

  • Skolen er opmærksom på og undersøger, hvor og hvordan idrætsforeninger, kulturskole, kulturinstitutioner, erhvervsliv m.fl. i det omgivende samfund kan supplere og komplementere de kompetencer, som skolen har i den faste personalegruppe.

  • Gennem samarbejdet med det lokale omgivende samfund styrkes den lokale tilknytning, elevernes relationer udbygges og de stifter bekendtskab med fritids-, udviklings- og fremtidsmuligheder i lokalområdet. 

  • Skolen inviterer forældre ind i arbejdet med den åbne skole, hvor dette er relevant, således at forældre der ønsker det, kan bidrage til aktiviteter i den åbne skole.

  • Aktiviteterne i den åbne skole organiseres efter klare aftaler, ansvarsfordeling og med en høj sikkerhed for alle elever. Som hovedregel aftales større, længerevarende og bindende samarbejdsaftaler med skolens ledelse. Enkeltstående og kortvarende samarbejder aftales direkte med den undervisningsansvarlige eller lærerteamet.

  • Samarbejdsforløbene evalueres, herunder med henblik på at vurdere udbyttet af forløbet og grundlaget for en evt. gentagelse af forløbet.  

Forældrenes ansvar

  • Forældrene bakker op om skolens arbejde med den åbne skole, og byder sig til, hvis de kan bidrage med noget i planlægning og/eller gennemførelse af aktiviteter knyttet til den åbne skole. 

Elevens ansvar

  • Eleven deltager i og bidrager positivt til skolens arbejde med den åbne skole og aktiviteterne i samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 22. januar 2020