Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

IdrætsDUS

Pædagogisk Idræts DUS

Formålet med Idræts dus, er bl.a. at give de 6 - 13-årige gode bevægelsesvaner og få idrætskulturen ind som en naturlig del af børnenes hverdag. Kort fortalt skal Dus’en bidrage til den dannelsesmæssige udvikling af det enkelte barn, med fokus på bevægelsesområdet. Målet er at bibeholde og videreudvikle børnenes glæde ved at bevæge sig og derved få idrætskulturen ind, som en naturlig og sund del af børnenes liv. En af de væsentlige samarbejdsflader bliver skolen, hvor pædagogernes faglige indsigt og kompetencer kommer til at supplere og understøtte et af skolens overordnede fokuspunkter. ”Bevægelse i Centrum”.

Hvorfor Pædagogisk Idræts DUS?

 • Vores pædagogiske grundsyn er, at give alle børn optimale muligheder for leg, bevægelse og idræt. Den pædagogiske idræt har fokus på det hele menneske. Der er 4 fokuspunkter som er Fysisk, Socialt, Psykisk, Kognitiv og her vælger pædagogen, hvilken fokuspunkt skal være det bærende element i denne enkelte aktivitet.
 • Børn lærer med hele kroppen. Jo mere vi bevæger os, jo fler½e positive kemiske stoffer udskilles og dermed bliver vi mere læringsparate i alle sammenhæng.
 • Vi lærer via kropslige oplevelser og dermed bane vejen for øget indlæring.
 • IdrætsDus er med til at udvikle og øge det enkelte barn selvværd, selvtillid, motorik, trivsel og sociale kompetencer.
 • IdrætsDus er med til at inkludere de børn, som kan have svært ved at indgå i leg og tage selvstændige initiativer i relationer.
 • Vi tilgodeser derfor alle børn via pædagogisk idræt ”fordør ” og “bagdør” ved af opjustere eller ned justere bevægelsesaktiviteterne.

Hvad betyder det for barnet?

 • De bliver præsenteret for mangfoldigheden i idræt, bevægelse og leg, hvor alle kan være med på hver deres niveau og får herunder mulighed for at deltage aktivt i fællesskaber.
 • At via idræt, bevægelse og leg, kan barnet inkluderes i fællesskaber med andre børn
 • At vi her, prioritere at have det udstyr og materialer, i relation til pædagogisk idræt, således barnet kan lave mange forskellige bevægelsesaktiviteter i løbet af deres dagligdag i Dussen.
 • Igennem de forskellige aktiviteter vi laver, stimulerer vi børnenes naturlige glæde ved bevægelse, så idræt bliver en naturlig del af deres hverdag.
 • Vi bruger aktiviteter og lege til at bibeholde og udvikle bevægelsesglæden ind i børnene.
 • Vi har øje for at børn har forskellige behov og kompetencer og at der ikke altid er samme regler
 • Barnet får en viden om sund livsstil og sund kost
 • Barnet får en større viden om vigtigheden i at bevæge sig.
 • Barnet bliver udfordret motorisk, fysisk, og mentalt

Pædagogisk idræt, leg og bevægelse

 • Pædagogisk idræt er med til at skabe en tryg rammer, som er vigtigt, for børns oplevelse af bevægelsesglæde.
 • Bla ved udforskning af kroppens muligheder og det legende element i bevægelse og idræt, da det er med til at stimulerer spontanitet, kreativitet og bevægelsesglæde i legen.
 • I pædagogisk idræt ser vi legen og det legende element som grobund for trivsel, udvikling, læring, da der ofte er en vekselvirkning mellem “fri” leg og “struktureret” leg. Her er det vigtigt at tage udgangspunkt i barnets forudsætninger og sociale relationer, at vi er lydhør for hvad, der skaber glæde ved legen i den enkelte børnegruppe.
 • Vi støtter op og vejleder omkring “vild” leg, da det er barnet selv, der forsøger at udfordre sig selv og andre børn. Det at få “suget” i maven kan være legens drivkraft. Fx, når barnet prøver at overvinde sig selv til at hoppe ned fra ribben, klatre i legetårn mv.

Pædagogisk idræt i det formelle rum

Vi planlægger forskellige turneringer i løbet af skoleår i Dussen. Forløbet starter med træning i næsten 2 måneder og afsluttes med turnering. Vi inviterer vores skoledistrikts skoler, og vi har haft op til 11 forskellige skoler med til vores turneringer. Alle elever kan deltage, og deltagelse i turneringer er IKKE en SKAL deltagelse. Vi opdeler eleverne i 0-1 kl. piger og drenge, og 2-3 kl. piger og drenge.

Turneringer
 • Hockey/floorball
 • Skumfodbold
 • Jakkolo
 • Mooncar
 • Fodbold

Pædagogisk idræt og det uformelle rum

 • Kan foregå hele tiden og overalt såvel ude som inde.
 • Barnet selv der impulsivt tager initiativ til leg og bevægelse både individuelt og socialt

Pædagogisk idræt og motorik

 • Ved pædagogisk idræt er vi med til at stimulerer den motoriske udvikling, som er vigtig for at få kontrol over bevægelser, særlig koordinering og balance, som sker på baggrund af en udvikling af hjernen og nervesystemet.
 • Her kan vi se om der er børn som er udfordret på deres motorik. Det er særligt vigtigt at alle de grundlæggende bevægelser som, kravle, krybe, løbe, balance, klatre, kaste. gribe osv er meget vigtige at kunne beherske, præcise og velkoordineret.

Pædagogisk idræt og inklusion

 • I pædagogisk idræt bruger vi idræt og bevægelse som et middel til inklusion, ved at etablere et miljø som fremmer barnets deltagelse, trivsel, læring og kropslig dannelse.
 • Manglende kropslig dannelse kan være ekskluderende fx, hvis barnet ikke kan kaste/gribe en bold og skal spille håndbold, eller ikke kan løbe og dermed få svært ved at spille fodbold.
 • Hvis vi stiller for høje krav til det enkelte barn, kan det være ekskluderende. Derfor er pædagogisk idræt med til at inkludere, da alle børn bliver tilgodeset på deres niveau. (Nuzo)
 • At være inkluderet bygger på barnets oplevelse af at være en del af et fællesskab.
 • Pædagogisk idræt er med til at styrke den social inklusion, dvs. barnets faglige og sociale trivsel i fællesskabet.