Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

15. december 2023

 

Dato: onsdag d. 13. december  2023 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Sønderbroskolen - personalerummet


Deltagere: Tem, Pasa, René, Kristoffer, Louisa, Lisbeth, Emil, Ove, Jan , Anja, Kristine, Tatjana, Torben, Jeanette, elevrådsrepræsentant Valdemar og Laura

Ikke deltagende: Anja og Kristine

 

Information

 1. Ledelse 
  1. Opfølgning på borde og stole på 9. årgang (Emil)

9i3 og 9i1 har gode stole og borde (nye modeller) - eleverne synes ikke det er vigtigt med bordene - eleverne ønsker eventuelt en siddepude til træstolene - 5 gode stole pr. klasse ved en ligelig fordeling - der kan indkøbes puder og bordene fordeles. Bestyrelsen er tilfreds med løsningen og der skiftes rundt på stolene ved årets opstart.

 1. Legeplads (Ove)

Der orienteres omkring det kommende udeprojekt med et budget på 1,5 million - der vises et eksempel fra udbyder HAGS og der orienteres omkring de respektive valg i processen samt indholdet - der stilles spørgsmål omkring kvaliteten af materialer og vedligeholdelsen. Der er stadigvæk to udbydere der mangler i processen. HAGS har overskredet budgettet med 160.000 kroner i deres tilbud. Eleverne er inddraget i processen og har været med til at vælge og vrage i tilbuddet. Skolen er forpligtet til den økonomiske vedligeholdelse.

 1. Hilseuge i uge 4 (Emil)

Der skal være “hilseuge” på Sønderbroskolen med forskellige happenings i løbet af ugen fx. morgensang, flagallé, morgengymnastik m.m. Det bliver en lille aktivitet fra morgenstunden.

 1. Personale

Intet at fortælle.

 1. Forældre

Intet at fortælle.

 1. Elevrådet
  1. Device politik

Elevrådet ønsker, at der udarbejdes en politik for, hvordan man bruger device - dette arbejdes der videre med i ledelsen i samråd med elevrådet. 

 1. Drøftelse af sukkerpolitik

Eleverne ønsker nogle klare retningslinjer i forhold til sukkerpolitikken. Hvilke dage må man “indtage” sukker? Eleverne synes, at der skal være nogle særlige anledninger hvor eleverne gerne må medbringe produkter med et sukkerindhold.

 1. Diverse

Eleverne vil meget gerne have nogle flere vandautomater på skolen, så man ikke skal bevæge sig så langt rundt på skolen. 


Forældreråd i klasserne er en udfordring - Få melder sig til forældrerådet (drøftelse - beslutning)

På skolebestyrelsesmødet d. 1. november 2023 drøftede vi, hvordan vi kan få flere forældre til at melde sig ind i forældrerådene i de enkelte klasser og hvordan der gøres arbejdet attraktivt. Samtidig ser vi på forældremøder, at kun få forældre kommer til møderne, så der er kun få forældre at vælge mellem:

 • Hvordan får vi forældrene til at komme til forældremøderne
 • Hvordan får vi forældre til at melde sig til 
 • Hvordan skaber vi rammer for, at flere forældre melder sig

Der orienteres om, at den nuværende 0.årgang har stor opbakning til forældrerådet, og der spørges ind til, hvordan skolen fremadrettet kan øge lysten til at deltagelse fra forældres side?

 • Man ønsker, at ledelsen eller lærerne kan være tovholder på indkaldelsen til fremtidige klassemøder, da det måske giver større opbakning.
 • Der gives udtryk for, at det hos i-klasserne ikke har været samme problem og man generelt har oplevet stor opbakning - man kunne måske være nysgerrig på hvorfor det er lykkes hos i-klasserne?
 • Der foreslås også, at man kunne lave en turnusordning således, at alle forældre på skift tager en tjans i forældrerådet.
 • Der kan også være sproglige udfordringer for nogle forældre, som gør, at de holder sig tilbage.
 • Jan har et ønske om, at der eventuelt laves en video som sendes ud til forældrene omkring rollen i en forældreråd inden deres første møde på skolen og dermed et forberedt på dette og eventuelt fremtidige opgaver som forældre på Sønderbroskolen.
 • Lisbeth fortæller, at man måske skulle genbesøge det materiale, som allerede er eksisterende.
 • Den fysiske tilstedeværelse kan også være en hindring for visse forældre.
 • Kunne der laves en telefonliste således, at man ringede forældrene op?
 • Der fortælles en erfaring med, at man måske kunne invitere en ekstern partner ind, således at forældremødet fik en dobbeltfunktion. 
 • Arbejdsopgaverne skal defineres således, at man som medlem af forældrerådet ikke er tvivl om de arbejdsopgaver, der ligger i rollen. 
 • Erfaringen fra i-klasserne er, at man har integreret nogle aktiviteter og elementer fra forældrerådet i hverdagen og dermed i skoletiden.
 • Punktet tages på som et drøftelsespunkt til marts 2024 og dermed kan der udarbejdes en plan for skoleåret 2024/25.


Idrætsklasser - 10i (Orientering)

Status på ny 10i gennemgås på mødet, hvor der pt. er indgået aftale med UngAalborg og B&U om et tilbud, som giver andre muligheder for opbygningen af skema og hverdag for 10. årgang.

 • Emil orienterer omkring det nye 10.klasses tilbud, som er udarbejdet af Sønderbroskolen. Elitesport Aalborg og UngAalborg. Den folder der er udarbejdet og udsendt fremvises og det overordnede indhold introduceres. 
 • B&U arbejder på, at finde en løsning på lokaler til 9. og 10. årgang - de logistikmæssige aspekter er stadigvæk i processen og de administrative dele kigges igennem af de forskellige interessenter.  


Styrelsesvedtægter AK gennemsyn (Drøftelse + beslutning)

Aalborg Kommune har udarbejdet ændringer i styrelsesvedtægterne, hvilket berører arbejdet i skolebestyrelsen. Det udleverede materiale gennemgås og drøftes, hvilken betydning det får for Sønderbroskolens nuværende praksis.

 • Der er lavet nogle små ændringer som vi som skole ikke skal være yderligere opmærksom på, dog er der kommet en tilføjelse af nogle principper som vi eventuelt skal have gennemgået nærmere på et givent tidspunkt.
 • Der udtrykkes, at materialet virker mere gennemarbejdet end tidligere og vi sender som skole en positiv tilkendegivelse i forhold til materialet. 


Evt.

 • Juleafslutning i Markuskirken onsdag d. 20 november