Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat 1276 2024

Dato: onsdag d. 12. juni 2024 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Personalerum Sjællandsgade - afslutter med Tapas + drikke


Deltagere: Pasa, René, Kristoffer, Louisa, Tatjana , Lisbeth, Jan, Anja, Kristine, Torben, Jeanette, Laura

Afbud: Elevråd Laura, elevrådsrepræsentant Valdemar, Tem, Emil, Ove

Information

 1. Ledelse
  1. Opslag til lærerstilling matematik og musik
  2. Asfalt til ny legeplads: Skolen prioriterer selv at betale for nyt toplag
  3. planlægning af kommende skoleår forløber godt og positivt ift anden matrikel på Sporet
 2. Personale
 3. Forældre 
 4. Elevrådet 


Ungeprofilundersøgelsen v. JC (Orientering)

Ungeprofilundersøgelsen er udarbejdet af Børn & Unge og kigger ind de unges trivsel og vaner. I vedhæftede link kan ungeprofilundersøgelsen og rapport tilgås.

LINK til Ungeprofil og Link til rapport

 • Skolerapporten ser rigtig fin ud.  
 • Der er generelt gode takter i Aalborg kommune, omend vi har en mindre gruppe marginaliserede unge


Økonomi (Orientering + drøftelse)
Afslutningen på året gennemgås forventede økonomi for Sønderbroskolen, samt et budget for skoleåret 2024/25 og de besparelser som skal findes til 31. december 2024.
Vedhæftet fil (Excel)

 • Jan fremlægger budget


Princip skole/hjem (Orientering + drøftelse + beslutning)

På baggrund drøftelse d. 15. maj genbesøger vi princip. LINK

 • godkendt


Forenings- og fritidstilbud (Drøftelse + beslutning)

Vil det være muligt, at få skabt et mere bredt fritidstilbud for skolens børn? Kan vi understøtte disse fritidstilbud, så skolens børn tilbydes aktiviteter i gymnastiksalen. Kan Dussen lave et hold bestående af ældre elever.

 • Bestyrelsen bakker op om initiativ til at der kan tilbydes gode aktiviteter i gymnastiksalen, som gør skolen mere attraktiv, og hvor det er nemmere at komme fra skole til fritidstilbud. Derfor nedsættes arbejdsgruppe til at undersøge muligheder og rammer:  Laura, Lisbeth, Emil, Tem og Jan.


Evt

 • aula og brug af  platform sættes på kommende møde