Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Værdiregelsæt og principper

Forord

Arbejdet med principper er en af skolebestyrelsens væsentlige opgaver. Det er gennem principperne og de heri udtrykte mål og værdier, at skolebestyrelsen anviser skolens ledelse og ansatte, hvilken vej bestyrelsen ønsker, at skolen skal gå. Det er også gennem principperne, at skolebestyrelsen fortæller skolens brede forældrekreds, hvilke pejlemærker vi skal styre mod.

Skolebestyrelsen har haft som mål at udforme principperne, således de opfylder fire parametre.

  • De skal være formuleret så konkret, at skolen i sit daglige virke ikke er i tvivl om hensigten i det enkelte princip.

  • De skal være formuleret så rummelig, at der er plads til forskellige handlemuligheder i de situationer, der opstår i den daglige ledelse af skolens virke.

  • De skal være formuleret således, de bliver et brugbart redskab, der støtter skolebestyrelsen i tilsynsopgaven.

  • De skal være formuleret overskueligt og enkelt, så de er tilgængelige for den brede forældrekreds.

Ifm. udarbejdelsen af principperne har bestyrelsen ved hvert enkelt princip forholdt sig til skolens, forældrenes og elevernes ansvar. Ved de principper, hvor det har været relevant, er dette beskrevet. 

Der findes en del principper, som skolebestyrelsen skal lave. Principperne er lavet på baggrund af folkeskolelovens §44 og Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt.