Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 30. maj 2022

Referat fra ekstraordinært skolebestyrelsesmøde mandag d. 30. maj 2022.

 

Mødested: Team (online).

Afbud:  Tem

 

1. Børn og Unge har svaret på Jakob Hjort Bønløkkes henvendelse om bekymring for støv/asbestproblematik i forbindelse med nyt byggeri af daginstitution på Sønderbroskolen.

Sammenfatningen i dette svar er, at der ikke er konstateret synlige eternitstykker på byggepladsen, og dermed er der ikke en lokal punktkilde. På det foreliggende grundlag vil det derfor umiddelbart ikke udløse skærpede krav i forbindelse med anlægsarbejdet.

 

Drøftelse af hvordan skolebestyrelsen forholder sig til denne.

 Skolebestyrelsen har en drøftelse omkring svaret, som er sendt til Jakob Bønløkke. Der er forskellige opfattelser af, hvorvidt svaret er fyldestgørende. Der er ligeledes forskellige synspunkter ift., om sagen er undersøgt tilstrækkeligt og af fagligt kvalificerede personer. Der stilles konkret spørgsmål til, hvem er den omtalte førende ekspert? Hvilken faglighed har denne person, og hvorfor synes denne at nå frem til en anden konklusion og anbefaling end den ledende og forskningsansvarlige overlæge? Hvilke undersøgelser ligger til grund for det skrevne og dermed besluttede?

Der er enighed, om at det givne svar i stor udstrækning minder om det, bestyrelsen tidligere har fået. Bestyrelsen stiller sig også undrende overfor, at forvaltningens svar baserer sig på en undersøgelse, som endnu ikke er afsluttet.

Bestyrelsen beslutter i enighed, at René skal tage kontakt til Jakob for at høre, hvordan han forholder sig til det svar, han har fået. René undersøger også, om Jakob har mulighed for at deltage i skolebestyrelsesmødet d. 15/6, således den samlede bestyrelse kan høre hans vurdering af svaret fra forvaltningen. Jakob kan deltage enten fysisk eller virtuelt.

René giver Steffen besked ift. en evt. invitation til mødet.

Når bestyrelsen har hørt Jakobs vurdering, vil den forholde sig til, om der skal gøres yderligere.