Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 9. marts 2022

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 9. marts 2022 kl. 17.00-18.45.

 

1. Status på brev til Peter Munk v. Haukur og René

Status på sagen og det videre forløb

 

AD1:

Vi har ikke fået svar på vores henvendelse og derfor rykkes der nu for svar

 

2. Timefordelingsplan v. Steffen

Bilag vedlagt

 

AD 2:

To ting kommer til at få betydning i kommende skoleårs planlægning: Coteaching-indsatsen samt genlæsning af fag for I-klasse drenge

Godkendt

 

3. Måltidspolitik v. Haukur

Med udgangspunkt i vedhæftede materialer skal vi have besluttet, om vi skal have lavet et nyt princip, justere vores nuværende princip for sundhed eller om vores nuværende princip er ok.

Vi har tidligere drøftet tid til spisning jf. forældrehenvendelse. Skal dette evt. kobles med vores princip?

Bilag med principper fra andre skoler er vedhæftet.

Måltidspolitik findes her https://www.aalborg.dk/politik/strategier-og-politikker/maaltidspolitik/printaccordion?nodeid=60159&no=&print=all

 

AD 3:

Der nedsættes arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til princip til mødet d. 18. maj:

Haukur, René, Steffen og Anja

 

4. Orientering om forskellige byggerier v. Ove og Steffen

Præsentation af det kommende projekt i Lille-DUS.

Kort orientering om status på tandlæge-arealet.

 

AD 4: Bestyrelsen blev orienteret om status på byggeri og udnyttelse af tandlægearealet

 

5. Meddelelser                          

Elevrådet: Der er lavet en legepatrulje initieret af elevrådet. PT er der 10 elever. Legepatruljen vil igangsætte og inspirere indskolingens elever i udvalgte pauser.

I dag deltog 4 elever på et kursus som undervisningsmiljørepræsentanter. De tænkes ind i AMG-arbejdet på skolen.

 

Ledelsen:

Status på i-klasse elever: Vi har det højeste ansøgningstal nogensinde på 109 elever, hvilket tyder på 7 i-klasser næste år.

Status på kommende 0. klasse: pt 38 elever til 2 nye 0. klasser. Vi arbejder på at få flere distriktsbørn til skolen, og har i den forbindelse nedsat en SOME gruppe, der vil arbejde med at udbrede den gode historie.

I anledning af at vi har fået Grønt flag og er blevet re-certificeret som idrætsskole, planlægger vi fejring/markering af dette, ved bl.a at invitere en kvindelig håndbold landsholdsspiller og ny rådmand ind.

 

6.Kommende møde

Proces for arbejdet med principper

Drøftelse af information til hjemmene