Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Princip for den understøttende undervisning

Princippets ordlyd

 • Den understøttende undervisning bidrager til, at eleverne får mulighed for at lære på forskellige måder, med en høj grad af kobling mellem teori og praksis.

Skolens ansvar

 • UUV fordeles på skolepædagoger og lærere efter de retningslinjer, Aalborg Kommune vedtager.
 • Det tilstræbes, at UUV læses af lærere eller pædagoger med tilknytning til teamet eller med en faglig profil som matcher det faglige fokus.
 • UUV kan f.eks. indeholde (listen er ikke udtømmende):
  • Motion/bevægelse
  • Lektielæsning
  • Faglig fordybelse – f.eks. i forbindelse med projekter, særlige emner, fag eller temaer
  • ”Timeløse fag” – færdsel, seksualundervisning, etc.
  • Kobling til fag med praktisk indhold, f.eks. biologi
  • Anderledes og varierede undervisningsaktiviteter
  • Inddragelse af forældrekompetencer – f.eks. virksomhedsbesøg, besøg af forældre i klassen med deltagelse i undervisning
  • Uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsvejledning – f.eks. uddannelsesdage, vejledning
  • Arbejde med trivsel
 • Den understøttende undervisning tager i så høj grad som muligt udgangspunkt i elevens forudsætninger og behov og bidrager til et rigt læringsudbytte.
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning sætter fokus på virkelighedsnære problemstillinger, der er relevante for eleven.
 • Skolen tilstræber, at eleverne gennem den understøttende undervisning bliver uddannelsesparate.
 • Skolen tilstræber, at eleverne gennem den understøttende undervisning kan afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, eleverne tilegner sig i den fagopdelte undervisning.
 • Skolen tilstræber, at eleverne gennem den understøttende undervisning får suppleret de fag, der på visse klassetrin har få timer og som samtidig har et stort fokus på praktiske elementer og færdigheder som fx biologi
 • og geografi.
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning inddrager personer med andre relevante kompetencer end det fastansatte
 • personale i den understøttende undervisning.
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning indeholder:
  • Praktiske og emneorienterede forløb
  • Træning af faglige færdigheder
  • Særlige talentforløb for fagligt stærke elever
  • Særlige faglige udviklingsforløb for fagligt svage elever
  • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
  • De obligatoriske emner
  • Løbende elevsamtaler om læringsmål med individuel feedback og opfølgning
  • Motion og bevægelse
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning gennemføres, så alle elever får en varieret skoledag.
 • Skolen tilstræber, at eleven i den enkelte skoledag får mulighed for motion og bevægelse, der er tænkt pædagogisk sammen med den faglige undervisning.
 • Skolen tilstræber, at alle elever flere gange om ugen får lektiehjælp og faglig fordybelse, med varierede og differentierede læringsformer.
 • Skolen tilstræber, at elever og forældre bliver grundigt informeret om formålet og indholdet i konkrete aktiviteter.
 • Skolen tilstræber at inddrage forældrenes viden og erfaring i den understøttende undervisning.

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 13. november 2019