Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.

Princippets ordlyd                    

På Sønderbroskolen skal fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, ekskursioner, lejrskoler og andre ture med skolen bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen, samt mellem skolen og samfundet.

Introduktion til ungdomsuddannelser og praktik skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til at vælge en ungdomsuddannelse.

Skolens ansvar                          

  • Skolen tilbyder fællesarrangementer med aktiviteter, forestillinger, fejring af højtider el.lign. til alle klassetrin. Nogle af disse vil være med deltagelse af elever på tværs af klassetrin. Elever og forældre informeres i god tid. 

  • Skolen tilstræber, at alle klasser kommer på relevante ekskursioner i løbet af deres skoletid og på lejrskole på 8. årgang. Elever og forældre informeres i god tid – både ift. praktiske omstændigheder og læringsmål for ekskursionen eller lejrskolen. Skolen inddrager endvidere forældrene og eleverne i planlægningen af ekskursioner og lejrskole i det omfang, at det er relevant (fx mhp. at drøfte et rimeligt niveau for elevernes lommepenge på lejrskoler).

  • Skolen tilstræber at tilbyde en hyttetur til alle elever på 4. årgang, samt en social ”rystesammentur” til alle elever på 7. årgang ifm. opstarten af nye idrætsklasser. Elever og forældre informeres i god tid, og inddrages i det omfang, at det er relevant (fx mhp. at drøfte et rimeligt niveau for elevernes lommepenge på hytteturen hhv. ”rystesammenturen”).

  • Skolen introducerer eleverne i udskolingen til forskellige ungdomsuddannelser og faciliterer, at eleverne deltager i et eller flere relevante praktikforløb.

Forældrenes ansvar                 

  • Forældrene bakker op om deres børns deltagelse i skolens fællesarrangementer, lejrskoleophold, ekskursioner m.m.

  • Forældrene drøfter valg af ungdomsuddannelse med deres børn i udskolingen, og de bakker op om deres børns deltagelse i praktikforløb.

Elevens ansvar                          

  • Eleven deltager i fællesarrangementer, lejrskoleophold, ekskursioner m.m. på lige fod med skolens øvrige undervisning.

Eleven deltager i introduktion til ungdomsuddannelser og praktikforløb mhp. at blive afklaret omkring samt motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 9. december 2020.