Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Princip for Sønderbroskolens brug af meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen udgør en del af skole-hjemsamarbejdet, der samlet har til formål at støtte eleverne i deres faglige, sociale og personlige udvikling.

Sådan anvender vi meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen skal med baggrund i nogle få væsentlige fokuspunkter tegne et billede af elevens faglige og alsidige udvikling. Med henblik på muligheden for løbende dialog mellem skole og hjem, om elevens udvikling, vil meddelelsesbogen blive opdateret i forbindelse med skolehjemsamtalerne 2 gange årligt. Den aktuelle meddelelsesbog vil være tilgængelig for forældre og elever.

Meddelelsesbogen føres via MU-elev med henblik på sikker opbevaring af informationerne om eleven. Teamet står for udfyldelse af meddelelsesbogen.

Hvad skal meddelelsesbogen indeholde?

  • For elever i børnehaveklassen skal fokuspunkter for den faglige udvikling i kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed indgå.
  • For elever på 1.-9. klassetrin skal meddelelsesbogen indeholde fokuspunkter for den faglige udvikling i dansk og matematik.
  • For alle elever skal meddelelsesbogen indeholde fokuspunkter for den alsidige udvikling.
  • For elever på 7.-9. klassetrin skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om uddannelse og proces for at opnå faglige, sociale og personlige krav til optagelse på en ungdomsuddannelse.
  • For elever med særlige indsatser indgår informationerne om disse via link i meddelelsesbogen, hvor det er muligt. Disse link henfører til de aktuelle handleplaner.

På Sønderbroskolen udarbejdes fokuspunkterne i samarbejde mellem elev og lærer, og kvalificeres efterfølgende i samarbejde med forældrene ved skolehjemsamtalerne. Som udgangspunkt skal der formuleres få fokuspunkter som er afstemt med eleven.

Som supplement til meddelelsesbogens indhold som beskrevet ovenfor, så kan forældrene i forbindelse med skolehjemsamtalerne modtage en kortere skriftlig beskrivelse af elevens faglige status og udvikling i fagene på det pågældende klassetrin.

Særligt for basiselever
Når nyankomne elever modtager undervisning på basishold, vurderes eleverne igennem Trin 2 og 3. Der afholdes skolehjemsamtaler efter behov, hvor barnets udvikling både faglige og personligt drøftes. Inden udslusning afdækkes barnet med Trin 3 med efterfølgende samtale med elev, forældre og modtagende team.
Når barnet er udsluset i stamklassen træder principperne for meddelelsesbogen i kraft.

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 8. marts 2023
Redigeret af skolebestyrelsen d. 20. september 2023