Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 2. november 2021

Dagsorden og referat fra skolebestyrelsesmødet tirsdag d. 2. november 2021 kl. 17.00-19.00

 

1. Foto af bestyrelsen til hjemmesiden v. OL

Ove tager billeder af jer, når I kommer.

 

2. Opfølgning på antal elever i skolebestyrelsen v. Haukur og SH 

Vi har nu undersøgt reglerne omkring antal elever i skolebestyrelsen og orienterer om dette.

 

AD 2:

Der må være 2 elever i bestyrelsen

 

3. Opfølgning på national trivselsmåling v. Jeanette

Jeanette præsenterer trivselsmålingen for 2020/21. Det vil være en overordnet præsentation af skolens resultat sammenholdt med kommuneresultatet med særligt fokus på udvalgte opmærksomhedspunkter. Derudover gives en orientering om, hvordan skolen arbejder med resultaterne.

Herefter er der plads til drøftelse i bestyrelsen.

Skolens trivselsmåling og kommunens trivselsmåling er vedlagt som bilag.

 

AD 3.

Elevrødderne skal uddannes som arbejdsmiljørepræsentanter, og ledelsen vil i samarbejde med elevrødderne udvælge fokuspunkter fra den seneste trivselsmåling.

Opmærksomhed på toiletforhold (alle generelt), arbejdspladser på gangene (udskoling), og mulighed for at arbejde med dette som punkt.

 

4. Ansættelse af ny afdelingsleder v. SH 

Kort orientering omkring ansættelsesprocessen af ny afdelingsleder. Drøftelse af skolebestyrelsens deltagelse i ansættelsesudvalget.

 

AD 4: Steffen orienterer. 

Beslutning: Formand og næstformand deltager i ansættelsesudvalget

 

5. Regnskab for 2020/2021 v. SH 

Gennemgang af regnskabet for skoleåret 2020/2021.

Bilag vedlagt.

 

AD 5:

Steffen orienterer.

 

6. Budgetopfølgning for 2021/2022 v. SH

Gennemgang af de justeringer der er lavet til det tidligere budget.

Bilag med tidligere og det justerede budget vedlagt.

 

AD 6: Steffen orienterer. Der er fortsat ekstra opmærksomhed på skoleboden. Boden bliver et pkt. til den nye bestyrelse.

 

7. Skolebestyrelsesvalg v. Haukur

Der skal være valgt til skolebestyrelsen i foråret 2022. Haukur laver en kort præsentation af den forestående proces. Herefter er der plads til drøftelse i bestyrelsen bl.a. omkring hvordan vi får motiveret kandidater til at stille op.

Materiale er fremsendt af Rikke.

 

AD 7: 

Vi har forskudte valg pt. og denne form beholder vi.  

Louisa, Pasa og Karina er ikke på valg

Kristine, Haukur, René og Kristoffer er på valg.

Haukur og Steffen deltager på temadag, hvor der blandt andet sættes fokus på hvordan man kan arbejde med at motivere forældre til skolebestyrelsesarbejdet.

Arbejdsgruppen går videre med plan for det kommende valg og information fra bestyrelsen, samt hvor hyppigt og i hvilken form dette skal foregå

 

8. Meddelelser

  • Elevrådet: Elevrådet uddannes nu …….  Ønsker til legepladsen og service på nogle af legeredskaberne.   
  • Medarbejderne
  • Øvrige: Rigtig god idrætsdag for udskolingen på Aalborg Hus Gymnasium
  • Ledelsen:

Information om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Arbejdet med elevplaner er markant ændret, og beslutninger for rammer og udmøntning på området forventes udarbejdet i løbet af de næste 1½-5 år. Arbejdet med at beskrive “Sådan gør vi ….” omkring elevplaner stoppes. 

Proces med lokalefællesskaber og læringsmiljøer for  0. årg og dus går igang nu.

Vi udvider konceptet med orientering om I-klasser på Sønderbroskolen med et åbent hus arrangement ud over informationsmødet i Gigantium

El-løbehjul på Sønderbroskolen: på næste MED præsenteres forslag til retningslinjer om el-løbehjul på skolen.

Orientering om den nye struktur på tosprogsområdet:  Struktur for basis-klasser og undervisningen af basis-elever. Sønderbroskolen er nu en “Basisskole”, hvilket betyder, at vi selv varetager undervisning af egne elever. Man kan læse mere i referat fra Skoleudvalgsmødet d. 5.10.21.

 

9. Kommende møde

  • Forplejning til møder
  • Byggeri af ny Børnehave
  • Proces for arbejdet med principper
  • Drøftelse af information til hjemmene