Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 24. august 2022

Dagsorden og referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag den 24. august kl. 17.00-19.00

Dagsorden og referat

1. Gennemgang og evt. justering af skolebestyrelsens forretningsorden jf. mødet d. 18/5 v. Haukur

Justeret forretningsorden med kommentarer fra mødet d. 18/5 er vedhæftet.

AD1: 

-Få rettelser fra bestyrelsen, når de rettes er forretningsordenen godkendt

-Kommissorium kommer til genlæsning, hvis ingen kommentarer er det godkendt

-kontinuitet ift til skolebestyrelsesvalg drøftes.

- Formulering af, hvem der deltager fra ledelsen til skole bestyrelsesmøderne

2. Skolestart – status på opstart, antal klasser og nye lærere v. SH

AD2:

Steffen;

-God skolestart blandt eleverne, god stemning rundt på skolen. De nye klasser er kommet godt i gang

-Turbulent skolestart på personalefronten, da der har været flere opsigelser både lige op til sommerferien og efter samt flere sygemeldinger - 2 nye ansatte til udskolingen (en er startet nu, den anden starter pr. 1/10), ny sekretær starter på fuld tid  pr. 1/10 (starter så småt fra d. 29/8), ny stilling opslået , flere deltids og fuldtids sygemeldinger

Kristine; 

Kan være svært at få fat i skolen, hvis der opstår noget akut. 

Har oplevet, at afleveringssituationen i morgendus kan være noget kaotisk, hvis de kommer omkring kl. 7.30. Lisbeth følger op på dette.

 

3. Princip for måltider, kost og sundhed v. René, Haukur og SH

Præsentation, drøftelse og beslutning omkring princippet. Forslag til princippets ordlyd er vedhæftet.

AD3: 

Princippet er godkendt

4. Orientering om omkostning ifm. ekstra spor på 7. årgang v. SH

Orientering jf. mødet d. 15. juni.

AD4:

Det koster skolen i omegnen af 800.000 kr. at oprette et ekstra spor på 7. årgang

5. Status på møde med Jakob Hjort Bønlykke v. René og Haukur

Kort orientering om mødet med Jakob d. 23. juni

AD5: 

Jakob har været på skolen og indsamle jordprøver. Jacob er nu i proces med at indsamle midler til at få analyseret prøver. I løbet af efteråret tages kontakt til Jacob for at høre, hvor lang han er.

6. Valg til SFR v. Haukur

Gennemgang af processen omkring valg til SFR samt beslutning omkring evt. opstilling af kandidater fra vores bestyrelse.

AD6:

Se udsendte materiale om processen ift. valg til SFR.

Haukur vil gerne genopstille.- vi er glade for at at vi har en repræsentant fra Sønderbroskolen.

7. Høring omkring afbureaukratisering v. SH

Kort orientering om fokus til det ekstraordinære møde d. 7/9 via teams samt drøftelse af forberedelsen til mødet.

AD7:
 

Materialet er desværre først kommet i dag. Materialet sendes ud til alle. Inden mødet laver Steffen og Haukur et udkast. 

8. Meddelelser

  1. Elevrådet
  2. Medarbejderne
  3. Øvrige
  4. Ledelsen

9. Kommende møder

  • Budgetopfølgning herunder ny video som er udsendt
  • Ombygning af Bornholmsgade
  • Status på egne byggerier