Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Princip for arbejdets fordeling mellem det pædagogiske personale

Princippets ordlyd

  • På Sønderbroskolen bestræber vi os på, at arbejdet fordeles blandt det undervisende personale på en måde, der understøtter fagligt professionelle læringsfællesskaber og skaber de bedst mulige rammer for elevernes læring og trivsel.

Skolens ansvar

  • Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, som de underviser i.
  • At der så vidt muligt er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, understøttende undervisning - fx AKT, læsevejledning, samarbejde med eksterne parter, mv.
  • Det tilstræbes, at der under hensyntagen til medarbejdernes faglige kompetencer, er så få skift af lærere og pædagoger som muligt omkring de enkelte klasser.
  • Personalet overordnet organiseres i afdelingsteam. Som udgangspunkt tilstræbes, at samarbejdet foregår i årgangsteam og at lærerne primært har undervisningsopgaver i én afdeling.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 13. november 2019