Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 8. marts 2023

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 8. marts 2023 kl. 17.00-20.00. 

 

Mødested: Personalerummet. 

Program.
17.00-18.00 Kort skolebestyrelsesmøde
18.00-18.20 Sandwich
18.20-20.00 Planlægning af ansættelsesproces

Afbud: 

Dagsorden

 1. Skolebodens økonomi v. Steffen

  Orientering om skolebodens økonomi samt drøftelse af eventuelle tiltag eller ændringer.

  AD 1:

  Steffen orienterer om status på skolebodens økonomi: Vi forventer et underskud på ca 160.000 kr. Berit orienterer om hvilken konsekvens Sundhedsprincippet  har medført. Berit anbefaler salg af diverse varer, som vil kunne øge omsætningen i boden.

  PT har Berit tilføjet sundere alternativer i boden. 

  Det har tidligere været svært at opretholde den økologiske vægtbalance på 30%, som udløser et bronzemærke.  Samarbejde omkring  indkøb til dus og madkundskab har sikret den økologiske balance.  Berit køber de økologiske varer, der er billigst og rentable. Derudover har der været en mindre prisjustering. Berit peger på, at efter der ikke sælges fredagskage, pizzasnegle  og scones, købes disse ting i omkringliggende butikker. Berit tænker, at et større udbud af mere sukkerholdige varer, vil kunne give en øget omsætning.  

  Dussen ønsker login, så de kan få overblik over udbud og priser.  Berit undersøger dette. 

  Det har tidligere været drøftet med mobilepay og abonnements.

  Forslag om madordning, hvor der betales pr måned. Der vælges en “pakke” til bestemt pris. 

  Forslag om at justere på udbuddet

  Forslag om at justere på priserne

   

  Beslutning: Vi fortsætter som hidtil. Sundhedsprincippet sættes på kommende bestyrelsesmøde. Her evalueres princippet og bodens udbud samt priser.

 2. Princip for meddelelsesbog v. Haukur

  Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til et princip for meddelelsesbog. 

  Præsentation, drøftelse og vedtagelse af princippet.

  Det udarbejdede forslag til princip er vedhæftet.   

   

  AD 2:

   

  Haukur orienterer om princippet. Princippet skal udmøntes i det kommende skoleår.  Princippets ordlyd godkendes med plan om at layoutet finpudses på senere tidspunkt, så det matcher de øvrige principper. 

 3. Status på skoleindskrivning og lokaler v. Steffen

  Kort orientering om antallet af indskrevne børn samt status på mulige løsninger ift. lokaleudfordringer.

   

  AD 3:

  Steffen orienterer om status: På 0. årgang er der  50 børn indskrevet og 6 børn uafklaret . 1 barn mere så , skal vi udmønte 3 spor på 0. årgang. Vi planlægger ikke med et 3. spor før vi er tættere på sommerferien og har eventuelle andre tal. 

  I i-klasserne er der 131 ansøgere. På 8. årgang kommer vi ikke til at udmønte flere spor uanset hvor mange der kommer ind i i-klasserne. På  7. årgang vil der komme så mange i næstkommende skoleår at vi, som i år,  udmønter et ekstra spor.  På  9. årgang  tyder det på at et ekstra spor udmøntes.

  Lokale mæssigt er der givet tilsagn om at vi får råderet over bygningen  i Kjellerupsgade i det kommende skoleår. Dette løser lokale udfordringerne, men det betyder også, at der skal besluttes, hvem der skal undervises derovre. 

 4. Vikardækning v. Anja og Steffen

  Orientering om nuværende forbrug og praksis. Drøftelse af eventuelle justeringer i vikardækningen.

   

  Ad 4:

  Anja orienterer om vikardækning. Hvis nuværende behov og niveau  fortsætter, er der underskud på ca 500.000 kr. Herefter drøftelser i forhold til vikardækning fremadrettet og råderum ift at sende ældste elever hjem med opgave. 

 5. Meddelelser

  • Elevrådet

   Der er lavet pauseudvalg, som skal sørge for gode pauser. Der er stor begejstring blandt især de yngre børn 

  • Medarbejderne: 

   Opmærksomhed på Smartwatches, som forstyrrer og giver anledning til konflikter. Det ønskes drøftet i bestyrelsen

  • Øvrige
   Haukur var til møde i FSR d. 7. marts, hvor blandt andet budget blev drøftet. Der er varslet besparelser. Herudover drøftedes legitimitet af skolebestyrelserne

  • Ledelsen

   Ledelsen får bistand af tidligere skoleleder Peter Christensen. Det er vi glade for. Vi er igang med at fordele opgaver
   Ros til elevrådet for deres tilgang og engagement  i arbejdet med den gode pause. Bestyrelsen orienteres senere om de tiltag der iværksættes fra august
   skolefest d 11. maj - skolen har 75 års fødselsdag

 6. Ny vision i Børn og Unge

 7. Kommende møder
  Der er arrangement for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer d. 2.-3. maj. Mere info følger.
  Budgetopfølgning
  Nationale overgangstest
  Orientering om brobygning på 8. årgang
  vikardækning
  skolens 75 års fødselsdagsfest /Ol tovholder