Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Pædagogiske principper

Udviklingsplaner og indsatsområder

Sønderbroskolens ønske om at fastholde en profil med at videregive gode og solide kundskaber samt give eleverne en social og accepterende holdning, er grundlaget for skolens pædagogiske holdning.

Sønderbroskolen ønsker med dette udgangspunkt at videreføre en udvikling, der på særlige udvalgte områder, vil bringe os frem mod de mål, vi har sat.

Status i forhold til Børn og Unge vision

Sønderbroskolen arbejder fortsat med udbygning af medarbejderteam og forbedring af skole/hjem samarbejdet.

1.13 Multikulturel Skole

Vi er en udpræget multikulturel skole, hvilket giver elever og personalet et spændende miljø.

2.11 IT til lærer/pædagogforberedelse

Alt undervisende personale har sin egen arbejdsplads med personligt IT udstyr. Alt personale er ligeledes udstyret med en chromebook eller Ipad, som bl.a. skal være med til at sikre, at fraværet nedbringes blandt elever. (se øvrigt under indsatsområder)

3.12 Årgangsteam

Alle medarbejder arbejder i team og storteam, så skolen bliver tredelt.

3.13 Sammenhæng mellem skole og DUS

Det er og vil altid være et væsentligt indsatsområde, og vi har løbende fokus på dette område.

3.14 Samarbejde mellem børnehave og skole

Vi har i mange år haft og har fortsat et fortrinligt samarbejde med områdets mange børne-haver.

3.15 Almene kompetencer

Er et område, vi bruger kræfter på, men også et område, hvor vi har meget at lære endnu.

4.16 Trivselsgrupper

Trivselsgruppen er for længst etableret og arbejder hver dag for at eleverne har en god skoledag.

5.11 Skoleplan

Der er i fuldt omfang bragt i værk og virker på skolen.

7.15 Faglighed

Faglighed er, som det fremgår af skolens bærende værdisætning og målsætning samt skoleplanen i øvrigt, noget vi er i gang med at opkvalificere.

8.13 Børn og sundhed

Vi har ergonomisk velegnede læringsmøbler og gode udendørs faciliteter.

8.14 Skolemad

Vi har en velfungerende skolebod, som eleverne har døbt Madbixen.

Vi bestræber os på at have bæredygtig mad efter principper om skolemadstilbud fra Aalborg Kommune.

Læseplaner

Sønderbroskolen følger de kommunale læseplaner.

Organisering

Skolens organisation
Sønderbroskolen er opdelt i 3 afdelinger 0-2. kl., 3.-6. kl. og 7.-9. kl.

Skolens dagligdag

Vores dagligdag er opbygget i fleksible skemaer, der er organiseret i 45 minutters moduler.

Dagen er delt ind i tre faser. Pauser vil kunne variere alt efter afdelingens måde at organisere undervisningen på.

Som udgangspunkt er pauserne således.

Formiddagspause: kl. 9.30 - 10.00

Middagspause:      kl. 11.30 - 12.15(indskoling/mellemtrin) kl. 11.30-12.00 (udskolingen) 

Eftermiddagspause: Variere alt efter undervisningens tilrettelæggelse.

Som hovedregel har elever i indskolingen fri kl. 13.45. Udskolingen har aldrig fri senere end kl. 16.00. Vi bestræber os dog på ikke at have skema efter kl. 15.30.

Traditioner

Hvert år afholdes der skolefest for hele skolen.

Indskolingsklasserne 0.-3. klasse slår katten af tønden til fastelavn.

Fredag før efterårsferien deltager alle skolens elever i Skolernes Motionsdag med skiftende aktiviteter

Hvert år bliver skolen julepyntet i slut november/start december. Alle elever går i kirke, inden de går på juleferie.

De sidste 2 dage før sommerferien, deltager alle elever i sportsdage med mange forskellige aktiviteter. 

Særlige undervisningstilbud

Særlige undervisningstilbud til børn med indlæringsproblemer
Skolen har et særdeles veludbygget kompetencecenter

Særlige undervisningstilbud til tosprogede børn
Skolen har et velfungerende DSA team og basisundervisning.

Særlige undervisningstilbud til børn med adfærds- og trivselsproblemer
Skolen har flere trivselsmedarbejdere

Skolebestyrelsens principper
- Skolens principper findes under fanen Skolebestyrelse

Opdateret af OL d. 03.03.2023