Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Idrætskoordinator

Skolens idrætskoordinator fungerer som bindeled på skolen i forhold til idrætsskolekonceptet, samarbejdet mellem Skoleforvaltningen og skolen samt samarbejdet med de øvrige idrætsskoler.

Idrætskoordinatoren har følgende konkrete opgaver:

  • Idrætskoordinatoren er fagligt fyrtårn på skolen og fungerer som vejleder for skolens øvrige medarbejdere inden for idræt og bevægelse
  • Koordinatoren tilrettelægger indsatsen om udviklingen af Sønderbroskolen som idrætsprofilskole i samarbejde med skolens ledelse
  • Koordinatoren tilrettelægger arbejdet i idrætsfagteamet i samarbejde med skolens ledelse. Herunder indsatsområder, mødefrekvens og evaluering af foregående indsatsområder.
  • Koordinatoren deltager i møder med Skoleforvaltningen om udviklingen af idrætsskolen
  • Koordinatoren deltager i idrætsskolernes netværk
  • Koordinatoren medvirker til at videndele, formidle og erfaringsudveksle i forhold til erfaringerne med idrætsskolerne

Det forventes, at idrætskoordinatoren medvirker i afviklingen af idrætsundervisningen og har en relevant uddannelse inden for bevægelse og idræt.

Derudover forventes det, at idrætskoordinatoren har et indgående kendskab til idrætsskolekonceptet og indholdet i det aldersrelaterede træningskoncept.