Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderbroskolen: Bevægelse i Centrum
Mobil menu

Referat fra den 15. juni 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2022 kl. 17.00-18.30.

 

1. Planlægning af skolebestyrelsesmøder næste skoleår v. SH

Der følgende forslag til datoer for møder. Alle er onsdage.

D. 24/8, 21/9, 2/11, 14/12, 25/1, 8/3, 19/4, 17/5, 14/6

 

AD 1: ok med datoer til møderne.

Steffen sender indkaldelse i outlook.

 

2. Intromøde for kommende I-elever v. SH

Mødet holdes d. 20/6 kl. 17.00-19.00. Hvem deltager fra bestyrelsen?

 

AD 2: Kristoffer deltager fra skolebestyrelsen

 

3. Dimission v. SH

Vi holder dimission d. 22/6 kl. 17.00-19.00 på SOSU-nord. Hvem deltager fra bestyrelsen?

 

Ad 3: grundet pladsmangel holder vi det på SOSU-nord.

Haukur, Louisa og Kristoffer deltager fra skolebestyrelsen

 

4. Forældremøder i 2022/23 v. Haukur

Plan for bestyrelsesrepræsentanternes deltagelse i forældremøderne.

 

AD 4: Der er en snak om det er relevant om at deltage i hver klasse.

I 0.klasse og 7.klasse skal der være en fra skolebestyrelsen med.

Det besluttes at bestyrelsen fremover deltager i forældremøder i 0. klasse og 7. klasse. På 7. årgang bliver det i I-klasserne. Øvrige klasser kan man som klasse ønske de skal deltage ad hoc

Kristine deltager på 0. årgang. Louisa og Kristoffer tager på 7 årgang.

Steffen orienterer personalet.

 

5. Opfølgning på Børn og Unges svar til Jakob Hjort Bønlykke v. René (kl. 17.30)

Jakob deltager virtuelt i dette punkt.

Jakob giver bestyrelsen en orientering om hvordan han forholder sig til det svar han har fået fra Børn og Unge.

Efterfølgende drøfter bestyrelsen hvordan den forholder sig til Jakobs orientering.

 

AD 5:  Jakob Hjort Bønlykke vil komme ned på skolen og tage jordprøver den 23. juni - de vil efterfølgende blive sendt til laboratorieanalyse

Der forventes først svar engang til efteråret

der vil muligvis også blive taget luft prøver, dog skal det være en dag hvor der er lav luftfugtighed

Rene og Haukur deltager sammen med  Jakob Hjort Bønlykke

 

6. Indledende planlægning af klasseforældrerådssamling til november v. Haukur.

Nedsættelse af arbejdsgruppe og udvælgelse af tema/fokusområde.

 

AD 6: Kristoffer og Haukur Louisa fortsætter som arbejdsgruppe.

Haukur tager kontakt til rådmand  Morten Thiessen fra børn og unge

 

7. Beslutning ift. om der skal købes skabe til chromebooks v. SH

Opfølgning på sidste møde og beslutning om evt. indkøb.

 

AD 7:  Steffen har undersøgt hvilke skabe der vil kunne bruges til elevernes chromebook i indskolingen.

  • måske kan der indkøbes skabe kun til opbevaring og ikke til opladning. Der er markant forskel i prisen.

Det blev besluttet, at der bliver købt skabe kun til opbevaring

 

 

8. Præsentation af den seneste ungeprofilundersøgelse v. JC

 

AD 8: Jeanette præsenterer den ungeprofilundersøgelse der er gennemført i 2021 og resultatet for eleverne på Sønderbroskolen.

Der var en svarprocent på 100%, så alle eleverne deltog. Sønderbroskolens resultater ligger generelt fint - på niveau eller over ift. kommunegennemsnittet.

Jeanette sender rapporten til skolebestyrelsen.

 

9. Status på afsøgning af nyt bestyrelsesmedlem v. Haukur

 

AD 9: Haukur har været i kontakt med en forælder som gerne vil træde ind i bestyrelsen efter sommerferien. Forælderen har børn i 2. og 4. klasse og hedder Tatjana. Haukur giver Tatjana besked, og Steffen orienterer forvaltningen.

 

10. Meddelelser                        

 

AD 10: 

Lisbeth fortalte omkring det forestående byggeri i DUS og forberedelse for indskoling.

Steffen orienterede kort om de igangværende prøver på 9. årgang, 4. B som har vundet guld til Skole-OL samt status efter en længere Corona-fri periode..

 

11. Kommende møder.

Princip for måltider, kost og sundhed

Budgetopfølgning herunder ny video som er udsendt

Ombygning af Bornholmsgade

Status på egne byggerier

Orientering om omkostning ifm. ekstra spor på 7. årgang

Revision af forretningsorden